"Rescue-koiran" adoptoiminen herättää monia kysymyksiä. Olemme keränneet alle muutamia tavallisimpia kysymyksiä liittyen kodittoman koiran adoptioon ja toimintaamme yleensä. Käytännön vinkkejä varten koiran saapuessa kotiin ja muutenkin hyvää tietoa adoptiota harkitseville löytyy myös pdf-oppaastamme "Opas kodittoman koiran vastaanottajalle".


Ovatko kotia hakevat koirat terveitä?

Koirien terveyttä seurataan tarhoilla resurssien puitteissa ja kaikki yhdistyksemme sivuille lisätyt koirat ovat terveytensä puolesta valmiita matkustamaan Suomeen uuteen kotiin. Ennen koiran luovutusta koiratarhalta sille on annettu kaikki vaadittavat rokotukset ja tehty maahantuontiin vaadittavat testit. Lisää tietoa adoptiokoirien terveyteen liittyvistä asiosta osiosta Koirien terveys.

Emme lisää koiria sivuillemme kotia etsimään ilman, että ne ovat jo käyneet läpi eläinlääkärin suorittaman terveystarkastuksen. Koirat ovat siis ehtineet olla jo yhteistyötarhoilla tai kotihoidossa. Yhteistyötarhoillamme on asianmukaiset tilat koirille sekä henkilökuntaa huolehtimassa koirista. Me emme välitä koiria suoraan ns. tappotarhoilta eli kunnallisilta koiratarhoilta. Tappotarhoilla koirat elävät usein vain kuolemaansa odottaen, niiden terveydestä ei huolehdita eikä koiria tutkita eläinlääkärien toimesta. Tappotarhojen olot ovat usein karut ja koirien sairaudet leviävät helposti - parvo on hyvin yleinen sairaus. Jos kauttamme kotia etsivä koira on tappotarhalta lähtöisin, on se ollut kuitenkin jo yhdistyksemme yhteistyötarhalla tarpeeksi kauan, jotta koiran terveydentila on tutkittu.

Málagan tarhalle haetaan resurssien salliessa viereiseltä kunnalliselta tarhalta koiria turvaan. Tarhalla on erilliset karanteenitilat, jonne koirat voidaan asettaa mikäli koirissa ilmenee tai on epäilyksiä mahdollisista tarttuvista taudeista. Eristystiloissa voidaan pitää koiria myös toipuessa leikkauksista tai muista toimenpiteistä. Yhteistyötarhoillamme kiinnitetään äärimmäisen tarkkaa huomiota koirien terveyteen ja epidemioiden hallintaan.

Emme voi kuitenkaan taata, ettei koirilla ilmene terveyteen liittyviä sairauksia tai vammoja, jotka ovat peräisin Espanjasta, vaikka pyrimme tekemään parhaamme yhdessä tarhojen eläinlääkärien kanssa asian suhteen. Pyrimme tukemaan omistajaa näissä tilanteissa, mutta vastuu mahdollisista kuluista kuuluu luonnollisesti uudelle omistajalle. Koiran adoptiota harkitsevan tulee varautua mahdollisiin yllättäviin eläinlääkärikustannuksiin.


Ovatko koirat sisäsiistejä?

Tarhaoloissa koirat eivät pääse ulos lenkille tarpeeksi usein, joten niiden on tehtävä hätänsä häkkiin tai aitaukseen. Tästä johtuen koirien sisäsiisteydestä ei ole varmuutta. Sisäsiisteyden oppiminen uudessa kodissa saattaa kestää muutamasta päivästä kuukausiin.


Soveltuvatko koirat lapsiperheeseen?

Koirien suhtautuminen lapsiin on aina tapauskohtaista ja tästä keskustellaan aina yhdistyksen edustajan kanssa, ennen päätöstä tietyn koiran adoptoimisesta. Yhdistyksen edustaja ja koiratarhojen työntekijät ovat tutustuneet kaikkiin näillä sivuilla kotia hakeviin koiriin, joten soveltuvuutta lapsiperheeseen voidaan kohtuudella arvioida. Takuuta emme voi kuitenkaan antaa koirien käytöksestä lasten parissa. Valitettavan usein lapset Espanjassa kiusaavat koiria ja näin ollen koirien suhtautuminen lapsiin saattaa olla arvaamatonta.

Koiran hankintaa perheeseen jossa on varsinkin pieniä lapsia tulee kuitenkin joka tapauksessa miettiä tarkkaan. Vanhemmilla on vastuu ohjata lapsia koiran oikeaan käsittelyyn. Varsinkin pienten lasten äkkinäiset liikkeet ja rajutkin hellyydenosoitukset saattavat säikäyttää rauhallisenkin koiran. Vauvaperheisiin tai perheenlisäystä odottaviin perheisiin emme suosittele koiran adoptoimista.


Miten voin varata koiran?

Kun löydät sivuiltamme sinua kiinnostavan koiran, tulee sinun ensiksi täyttää kotiselvityslomake. Sen avulla saamme tärkeää tietoa liittyen sinuun ja tarjoamaasi kotiin. Tämän jälkeen lähetä sähköpostia koiran tiedoissa nimetylle koiravaraajalle ja tiedustele soittoaikaa puhelinhaastatteluun. Yhdistyksen kaikki työntekijät toimivat yhdistyksessä vapaahtoisina oman työnsä, opiskelunsa ja muun elämänsä ohella. Olethan siis kärsivällinen - vastaamisessa voi mennä muutamiakin päiviä. Koiravaraaja haastattelee sinut puhelimitse, jotta hän voi selvittää, onko juuri sinun kotisi sopiva kyseiselle koiralle. Olethan tässä vaiheessa varmasti lukenut koko Adoptio-osion? Todennäköisesti koiravaraaja tulee kysymään juuri sitä ja omaa elämäntilannettasi sivuavia kysymyksiä. Puhelinhaastattelu on tämän lisäksi oiva tilaisuus sinulle kysyä lisätietoja koirasta ja adoptioprosessista. Jos yhdessä päädymme siihen tulokseen, että voit tarjota hyvän kodin tälle koiralle, varaamme koiran sinulle.


Millä perusteella valitsette koirille kodit?

Adoptiotoiminnan perimmäinen tarkoitus on löytää koiralle pysyvä, hyvä ja asiaan perehtynyt koti. Kartoitamme kotiehdokkaita kirjallisen kotiselvityksen avulla sekä henkilökohtaisten haastattelujen perusteella joko puhelimitse tai tapaamalla kotiehdokkaita henkilökohtaisesti. Arvioimme kodin soveltuvuutta kodittomalle koiralle perustuen tietämykseemme koiran luonteesta ja tarpeista. Kaikkien kotiehdokkaiden kohdalla painotamme sitoutumiskykyä koiraan vuosiksi eteenpäin, taloudellisia resursseja myös yllättävissä tilanteissa esimerkiksi eläinlääkärikuluihin liittyen, kykyä ja halua selvittää mahdolliset eteen tulevat ongelmat, koiran yksilöllisten tarpeiden huomioimista sekä harkintaa koiran hankinnassa. Uusien kotien tulee olla vakaita ja tarpeeksi kypsiä ymmärtämään koiran tarpeet sekä kykeneviä antamaan koiralle hyvän ja turvallisen kodin - koko loppuelämäksi. Odotammekin, että koiran adoptiota harkitsevat antavat meille rehellisesti tietoa elämäntilanteestaan ja suunnitelmistaan elämästään koirien kanssa sekä kyvystä huolehtia koirista.


Entä jos koiran kanssa tulee ongelmia?

Yhdistys antaa neuvoja ja pyrkii auttamaan kaikissa koiraan liittyvissä asioissa myös sen jälkeen, kun koira on tullut Suomeen uuteen kotiin. Uusi omistaja ei jää koskaan yksin mahdollisen ongelman kanssa, vaan apua on aina saatavilla. Tutustu myös sivujemme Apua ongelmiin -osioon.

Uuden omistajan on hyvä ongelmien ilmetessä puhua aina myös yhdistyksen edustajien kanssa, liittyipä asia sitten koiran käytökseen tai terveyteen. Yhdistyksen edustajat ovat hankkineet kokemusta sadoista espanjalaisten koiratarhojen koirista. Lisäksi yhdistyksellä on hyvät kontaktit tarhoihin ja siellä työskenteleviin asiantuntijoihin sekä eläinlääkäreihin Suomessa. Uusien omistajien tukena ongelmatilanteissa on myös koirankouluttaja Pauliina Laurila.

Yhdistys ei pysty antamaan takuita liittyen rescue-koiran käytökseen ja painotamme että koiran käytös voi muuttua päästyään uuteen kotiinsa. Koiraa hankkivan tulee näin ollen miettiä tarkasti adoptointia ja varautua mahdollisiin ongelmiin. Jos esimerkiksi epäilet, että naapurisi saattavat valittaa herkkähaukkuisesta koirasta tai mietit pärjäämistä sekä ajan riittämistä aktiivisen ja metsästysviettisen koiran kanssa, pyydämme sinua harkitsemaan vielä useamman yön yli koiran adoptoimista ja kotiselvityksen lähettämistä. Koiraan tulee pystyä sitoutumaan vuosiksi eteenpäin ja koiran hankinta tulee perustua järkeen - ei tunteisiin tai sääliin kodittomia koiria kohtaan. 

 
Saako kauttanne adoptoitua koiraa käyttää metsästyksessä?

Ehdottomasti ei. Espanjassa käytetään paljon galgo- ja podenco-rotuisia koiria pienriistan metsästykseen. Koirat juoksevat laumassa riistan kiinni, tarttuvat hampailla ja tappavat saaliinsa. Ensinnäkin tämä tapa metsästää on Suomessa laissa kielletty. Galgot ja podencot eivät ole jäljestäviä tai noutavia koiria.

Metsästyskoiran elämä Espanjassa on hyvin rankka ja raskas. Suomeen tullessaan tämä elämä jätetään taakse eikä koiraa tule missään tapauksessa käyttää metsästykseen. Kuitenkin ottaen huomioon koirien vahvan vietin ja liikunnan tarpeen, tulee omistajalla olla muita keinoja aktivoida koiraa esimerkiksi harrastuksin. Varsinkin galgoilla on tarve päästä juoksemaan vapaana ja koiralle tulee pystyä tarjoamaan tähän mahdollisuus säännöllisesti. Kuonokopan käyttäminen on aina suositeltavaa, kun metsästysrotuisia koiria juoksutetaan vapaana. Koiraa ei saa laskea vapaaksi aitaamattomassa tilassa, ellei ole täyttä varmuutta siitä, että koira palaa kutsusta luokse. Metsästysrotuisten koirien vietti voi olla hyvin vahva ja koira kadota sekunneissa kauaksi omistajastaan hajujen perään. Galgot metsästävät ensisijaisesti näköaistiaan hyväksikäyttäen ja kaukanakin liikkuva eläin kiinnittää koiran huomion.


Mitä jos minun täytyy luopua koirasta?

Toivomme tietysti, ettei tällaista tilannetta tule. Lähtökohtamme on etsiä koiralle loppuiän koti. Tästä syystä pyydämmekin harkitsemaan tarkkaan, kestääkö koira mukana elämän arvaamattomimmissakin vaiheissa. Mikäli kuitenkin omistaja joutuu koirasta luopumaan, yhdistys etsii koiralle uuden kodin. Koiraa ei saa luovuttaa tai myydä eteenpäin yhdistyksen tietämättä. Emme voi taata aikaa koiran uudelleen sijoittamiselle ja näin ollen pyydämme vähintään kahden kuukauden aikaa kodinvaihtajakoiran uuden kodin etsinnälle. Mikäli kotia vaihtava koira täytyy sijoittaa kiireellisesti esimerkiksi kotihoitoon, vastaa mahdollisista kuluista (mm. kuljetus ja ruoka) omistaja. Koirasta luopuvalle ei makseta yhdistyksen tai uuden kodin toimesta rahaa koirasta.


Mikä yhdistyksenne tarkoitus on?

Yhdistyksen tarkoitus on etsiä koiratarhojen kodittomille koirille uusia koteja Suomesta sekä tukea koirien hyväksi tehtävää työtä paikallisesti. Yhdistys tekee myös tiedottavaa työtä koirien tilanteesta Espanjassa. Haluamme kiinnittää ihmisten huomion koiran hankinnassa myös valistamiseen pentutehtailusta. Yhdistys painottaa toiminnassaan lakien ja säädösten noudattamista, kattavan tuen tarjoamista koiran adoptoivalle, kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden noudattamista sekä rehellistä ja eettistä tapaa toimia. Haluamme omalla toiminnallamme ja tiedotuksellamme olla vaikuttamassa kodittomien koirien tilanteen parantamiseksi ja puhua voimakkaasti koirien hylkäämistä ja kaltoinkohtelua vastaan kaikkialla maailmassa. Tahdomme myös edistää koirapopulaation vähenemistä tukemalla sterilisaatio-ohjelmia.


Miten yhdistyksenne toimii?

Yhdistyksemme perustajajäsen ja puheenjohtaja on Miia Marjamäki. Miia on asunut Espanjassa usean vuoden ajan. Yhdistyksen muut hallituksen jäsenet asuvat Suomessa; varapuheenjohtaja Hanna Kuusisto sekä jäsen Maria Keravuo. Lisäksi yhdistyksessä toimii useita auttavia käsipareja osallistumalla toimintaan eri tavoin Suomessa ja Espanjassa. Kaikki työ yhdistyksen hyväksi on vapaaehtoista, palkatonta ja oman työn sekä muun elämän ohessa tapahtuvaa. Kaikkia yhdistyksen hyväksi toimivia yhdistää rakkaus koiriin ja halu auttaa. Yhdistys saa tuloja koirien adoptiomaksuista, jäsenmaksuista ja lahjoituksista.

Yhdistys on rekisteröity Suomeen. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 2006 - olemme vanhin Espanjasta Suomeen koirien adoptiota harjoittava rekisteröity yhdistys. Kaikki varat käytetään osallistumalla tarhojen kunnostusprojekteihin, hankkimalla tarhoille tarvikkeita ja ruokaa sekä hankkimalla yhdistyksen toimintaan tarvittavia palveluita ja tarvikkeita kuten lentoboxeja, tietoliikenneyhteyksiä ym. Pyrimme toimimaan yhteistyössä muiden Suomeen rekisteröityjen rescue-yhdistysten kanssa tiedottamalla rescue-toiminnasta, vastuullisista toimijoista ja yksityisten tuontien vaaroista.


Miksi pitäisi adoptoida koditon koira Espanjasta?

Kodittomalle koiralle kodin antaminen on hyvä ja eettinen vaihtoehto. Arvioiden mukaan maailmassa on yli 600 miljoonaa koditonta koiraa. Aurinkorannikon alueella Espanjassa kodittomia on tuhansia ja koiria hylätään koko ajan lisää. Lähes kaikki nämä koirat ovat olleet perheissä lemmikkeinä, joten laumoissa kaatopaikalla elävistä kulkukoirista ei ole kyse. Moni koiraa harkitseva haluaa uuden perheenjäsenen, jonka kanssa ei haluta käydä näyttelyissä. Adoptointi on hyvä vaihtoehto, kun ei haluta hankkia kasvattajalta pentua tai mietitään aikuisempaa koiraa.

Koiraa hankkiessa kannattaa tarkastaa, että hankinta tapahtuu luotettavan tahon kautta, oli kyseessä sitten pennun hankinta tai adoptoiminen ulkomailta. Suomessakin kaupataan paljon koiria, jotka ovat peräisin pentutehtaista. Näitä koiria kaupitellaan paljon nettipalstoilla. Pentutehtailusta voi lukea esimerkiksi SEY:n sivuilta.


Onko adoptoinnissa riskejä?

Moni miettii adoptointiin liittyviä riskejä. Rescue-koirien terveydentila ja mahdolliset tarttuvat taudit ovat yleisin huolen aihe. Koirat ovat saaneet maahantuontiin vaadittavat rokotukset ja lääkitykset ja eläinlääkäri on tutkinut ja testannut koiran eri tautien varalta. Yhdistys antaa uusille omistajille kaiken saatavilla olevan tiedon koiran terveydentilanteesta. Olemme listanneet Terveys -osioon lisätietoa eri sairauksista ja terveysasioista. Yhdistyksemme on valikoinut yhteistyökumppaninsa Espanjassa tarkkaan ja vierailemme tarhoilla säännöllisesti. Näin on mahdollisuus tutustua itse koiriin sekä tarhoihin, joissa koirat tällä hetkellä ovat. Näin voimme aantaa adoptiota harkitseville ensi käden tietoa. Yhteistyötarhamme panostavat koirien hyvinvointiin, tilat ovat asianmukaiset sekä tarhalla joko käy eläinlääkäri tai koirat kuljetetaan tarkastuksiin eläinlääkäriasemalle säännöllisesti. Me emme valitse adoptioon koiria joilla on todetusti pahoja sairauksia tai käyttäytyminen on aggressiivista. Kaikki koirat jotka etsivät kauttamme kotia ovat yhdistyksemme henkilökohtaisesti tapaamia ja odottavat kotia joko kotihoidossa tai yhteistyötarhoillamme. Emme välitä koiria adoptioon pelkkien Facebook ym kuvien perusteella, tietämättä koirista enempää. Emme myöskään välitä koiria suoraan kunnallisilta tappotarhoilta.

Riskit ovat olemassa silloin kun koiran adoptio ulkomailta tapahtuu yksityisesti, ilman asiantuntevaa yhdistyksen apua. Tällöin on mahdollista erimerkiksi että koirat tuovat maahan tarttuvia tauteja tai rahallisen huijauksen kohteeksi joutuminen. Facebookissa ja internetissä yleensäkin on paljon ilmoituksia kotia etsivistä koirista yksityisesti, suoraan tarhoilta tai muiden tahojen kautta jolloin välittäjänä ei toimi Suomeen rekisteröity yhdistys. Vastuulliset rescue yhdistykset noudattavat koirien tuontiin annettuja maahantulomääräyksiä, ovat rekisteröityneitä Ruokavirastoon kaupalliseksi tuojaksi ja rekisteröivät koirat TRACES järjestelmään. Kodittoman koiran adoptiota miettivän tulee varmistua siitä että koira tuodaan maahan määräysten mukaisesti ja TRACES rekisteröitynä. Muussa tapauksessa kyseessä on laiton maahantuonti ja laittomasti tuotu koira voidaan lopettaa tai palauttaa lähtömaahan.  Vastuulliset yhdistykset kuvaavat kotia etsiviä koiria realistisesti ja painottavat että koiran luonne saattaa muuttua kotiin pääsemisen jälkeen sekä kertovat rehellisesti terveyteen liittyvistä asioista. Yhdistys ei painosta tekemään päätöstä koiran adoptiosta. Vastuullinen yhdistys tukee koiralle kodin antavaa uutta omistajaa myös jatkossa koko koiran eliniän.

Nettihuijaukset ovat olleet ikävä ilmiö jo pidemmän aikaa ja koskee myös koiria.  Nettihuijauksessa ostajalle kaupitellaan internetissä jotain, mitä ei todellisuudessa ole olemassakaan ja vaaditaan siitä ennakkomaksua satoja euroja esim lentokuluihin. Poliisin tietoon on tullut huijauksia, missä netissä on myyty olematonta koiraa. Ostajat ovat maksaneet eriäviä summia ennakkomaksua, mutteivät ole saaneet tilaamiaan koiria.Lue huijauksen kohteeksi joutuneen blogikirjoitus asiasta - saimme kirjoittajalta luvan linkittää tänne muille varoittavaksi esimerkiksi. Yleensä nämä huijaukset koskevat koiranpentuja, mutta myös rescuekoiria kaupittelee yhdistykset ja tahot, joiden kanssa asioidessa koiran hankkija voi pettyä pahasti ja kärsiä mittavia taloudellisia vahinkoja, tai huomata myöhemmin että koiran esim maahantuonnissa ei ole noudatettuja annettuja määräyksiä ja koira on tuotu laittomasti maahan.


Onko koirien taustoista saatavilla tarkempaa tietoa?

Valitettavasti useimmissa tapauksissa ei. Koirat ovat päätyneet tarhoille eri syistä ja eri tavoin; osan on omistaja tuonut tarhalle itse, toiset on haettu yhteistyötarhoille kunnallisilta tappotarhoilta, jotkut taas löytyneet kuljeksimasta vapaana. Annamme koiran adoptiota pohtivalle kaiken meillä olevan tiedon koiran taustoihin liittyen. Pyydämmekin kaikkia jotka löytökoiran adoptiota ulkomailta miettivät punnitsemaan tarkasti omat resurssit ja kyvyt huolehtia koirasta, jonka taustoja ei tunneta. Koirilla saattaa usein ilmetä esimerkiksi arkuutta ja taipuvaisuutta eroahdistukseen johtuen huonoista kokemuksista ihmisistä sekä aiemmista hylkäämiskokemuksista.


Ovatko yhteistyötarhanne luotettavia?

Espanjassa on koirien tilanteesta johtuen paljon yksityisten ihmisten perustamia tarhoja ja turvakoteja. Valitettavasti kaikki eivät kuitenkaan kykene huolehtimaan koirista asianmukaisesti, ja jollain tarhoilla koirat elävät ilman kunnon ravintoa, tiloja ja terveydenhuoltoa. Koiratarhojen eläinmäärä kasvaa helposti ylisuureksi, taudit leviävät ja eläimistä ei kyetä huolehtimaan. Kun eläinmäärä on kasvanut liian suureksi, koiria annetaan helposti tarhoilta myös ulkomaiseen adoptioon huonokuntoisina ja ilman tarvittavia toimenpiteitä terveyteen ja maahantuontiin liittyen. Olemme valinneet yhteistyökumppanimme tarkoin ja toimimme jatkuvassa yhteydenpidossa näiden tarhojen kanssa. Yhdistyksemme Espanjassa asuvan vapaaehtoisverkostomme ja hallituksen puheenjohtajan ansiosta voimme vierailla yhteistyötarhoillamme useita kertoja viikossa ja varmistua eläinten laadukkaasta hoidosta ja tarhojen toiminnan moitteettomuudesta. Kriteereinämme on ollut tarhojen valinnassa mm seuraavat asiat:

  • tarhoilla on tarpeeksi henkilökuntaa huolehtimassa koirien hyvinvoinnista
  • tarhoilla on asianmukaiset tilat koirille sekä mahdollisuus eristää ja asettaa koiria karanteeniin sairaustapauksissa
  • tarhoilla on joko oma eläinlääkäri tai nimetty lähiklinikka jossa koiria voidaan hoitaa myös hätätilanteissa
  • tarhojen on mahdollista järjestää Suomeen läheteville koirille virkaeläinlääkärin suorittama TRACES rekisteröinti
  • tarhoilla on mahdollisuus kuljettaa koirat sovitusti lentokentälle
  • mikäli tarhalla on Espanjassa luvan varaisiksi luokiteltavia koiria (ns mahdollisesti vaarallisiksi roduiksi luettavat koirat), on näitä varten hankittu asianmukaiset luvat (Perros potencialmente peligrosos)
  • tarhat antavat yhdistyksellemme selvitykset annettujen lahjoitusten käytöstä

Voinko käydä tarhalla jos matkustan Aurinkorannikolle?

Tämä on järjestettävissä, kun olet yhteydessä ennen matkaasi niin yritämme järjestää sopivan ajankohdan tarhavierailua varten. Tarhoille voi viedä lahjoituksena myös tavaraa koirille tai ruokaa. Pyydämme kuitenkin muistamaan että myös Espanjassa asuvat yhdistyksemme henkilöt toimivat vapaaehtoisina oman elämänsä ohessa koirien auttamiseksi, joten näin ollen emme pysty takaamaan vierailun onnistumista yhdessä yhdistyksen edustajan kanssa. Voit auttaa myös toimimalla paluumatkalla lentäessäsi Malagasta Helsinkiin lentokummina Suomeen adoptoidulle koiralle. Yhteystiedot-sivuilta löydät hallituksen jäsenten tiedot joilta voit kysyä asiasta tarkemmin.


Entä Suomessa, miten voin tutustua toimintaanne ennakkoon?

Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ja sovimme myös yhteisiä koirapuistotreffejä. Nämä ovat hyviä tilaisuuksia tavata kauttamme rescuekoiran adoptoineita sekä kotiutuneita koiria. Tapahtumista tiedotamme Facebook- ja internetsivuillamme. Yhteystiedot-sivuilta löydät hallituksen jäsenten tiedot joihin voit olla yhteydessä kaikkiin kysymyksiin liittyen.